WPEC w Legnicy S.A. informuje o chęci sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości znajdującej się w Lubinie przy ul. Przemysłowej 2

Data publikacji: 
czwartek, 17 Czerwiec 2021 - 1:00PM

WPEC w Legnicy S.A. chciałaby zainteresować Państwa budynkiem biurowym przeznaczonym  na  sprzedaż,  najem lub dzierżawę.

 Budynek wchodzi w skład nieruchomości znajdującej się  w Lubinie przy  ul. Przemysłowej 2, na obrzeżach miasta Lubina.  Działka o numerze ewidencyjnym 282/4 obręb 0010 miasta Lubina. Jest to  teren po byłej Ciepłowni w Lubinie.

Z jednej strony nieruchomość znajduje się w odległości 300 m od drogi krajowej nr 3  z dogodnym dojazdem dla transportu samochodowego. Po drugiej stronie nieruchomości  znajduje się droga ekspresowa S 3.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi  3000 m2. Budynek posadowiony na komercyjnej działce w strefie przemysłowej,  dynamicznie rozwijającej się części miasta.

Istnieje możliwość wydzielenia mniejszej działki dla potrzeb funkcjonowania.

Budynek został wyłączony z eksploatacji w 2018 roku  ze względu na zły stan techniczny.  W sporządzonej ekspertyzie stwierdzono, że budynek wymaga gruntownego remontu.

Szczegóły w tym mapa w załączniku do niniejszego ogłoszenia.