WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 6 szt. pojazdów.

Data publikacji: 
piątek, 19 Marzec 2021 - 12:15PM

                                                       WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

                                                          ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

                                                                       Spółka Akcyjna

                                                                      ul. Poznańska 48 

                                                                       59-220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w pojazdów:

 

 

  1. 1.    Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, nr rej.: DL 84657.

nr VIN: WVWZZZ3CZAE100756. Rok produkcji 2010, wersja Highline, badanie techniczne ważne do dnia do 04.02.2021r., ubezpieczenie OC do 11.07.2021r. , przebieg 318857 km, kolor czarny, pojemność silnika 2.0TDI-CR 170KM, automatyczna skrzynia biegów DSG, 5-osobowy, stan ogumienia bardzo dobry (opony letnie i zimowe), miejscowa korozja karoserii, wnętrze kabiny zadbane, serwisowany, książka serwisowa, uszkodzona nakładka zderzaka przedniego.

 

Cena wywoławcza: 14.050,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 2.000 zł.

 

  1. 2.    Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, nr rej.: DL 84658.

nr VIN: WVWZZZ3CZAE100664. Rok produkcji 2010, wersja Highline, badanie techniczne ważne do dnia do 08.06.2021r., ubezpieczenie OC do 11.07.2021r. , przebieg 277304 km, kolor mokka, pojemność silnika 2.0TDI-CR 170KM, automatyczna skrzynia biegów DSG, 5-osobowy, stan ogumienia bardzo dobry (opony letnie i zimowe), miejscowa korozja karoserii, wnętrze kabiny zadbane, serwisowany, książka serwisowa.

 

Cena wywoławcza: 14.050,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 2.000 zł.

 

  1. 3.    Samochód osobowy marki Citroen model Berlingo, nr rej.: DL 43354.

Nr VIN: VF7GJ9HWC93446787; Rok produkcji 2007, badanie techniczne ważne do dnia do 24.06.2021 r., ubezpieczenie OC do 01.07.2021, przebieg 167403 km, kolor biały, pojemność silnika 1,6 HDI, 5-osobowy, stan ogumienia dobry, miejscowa korozja karoserii.

 

Cena wywoławcza: 2.560,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

  1. 4.    Samochód osobowy marki Citroen model Berlingo, nr rej.: DL 47946.

Nr VIN: VF7GJ9HWC93500912; Rok produkcji 2007, badanie techniczne do 13.02.2021 r, ubezpieczenie OC do 07.02.2021 r, przebieg 197273 km, kolor biały, pojemność silnika 1,6 HDI, 5-osobowy, stan ogumienia dobry, wnętrze kabiny w stanie dobrym.

 

Cena wywoławcza: 2.560,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

  1. 5.    Samochód ciężarowy Citroen Berlingo VAN 600, nr rej.: DL 47859.

Nr VIN: VF7G89HWC94366283; Rok produkcji 2008, badanie techniczne do 07.02.2021 r, ubezpieczenie OC do 30.01.2021, przebieg 122691 km, kolor biały, pojemność silnika 1,6 HDI 75, 2-osobowy, stan ogumienia dobry, drobne uszkodzenia na boku (lewa strona) auta.

 

Cena wywoławcza: 2.630,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

  1. 6.    Samochód ciężarowy Citroen Berlingo VAN 600, nr rej.: DL 47861

Nr VIN: VF7G89HWC94366596; Rok produkcji 2007, badanie techniczne do 31.01.2021 r, ubezpieczenie OC do 30.01.2021, przebieg 158329 km, kolor biały, pojemność silnika 1,6 HDI 75, 2-osobowy, stan ogumienia dobry, wnętrze kabiny w stanie dobrym.

 

Cena wywoławcza: 2.630,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

 

Warunki przetargu:

Do oferty na każdą z powyższych pozycji należy dołączyć dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.

 

Samochody opisane w poz. 1 - 6 można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy - kontakt p. Waldemar Budny tel. stacj. (76) 75 43 145 lub tel. kom. 601-263-498.

 

Zainteresowanych zakupem w/w samochodów osobowych  prosimy o składanie ofert wyłącznie na załączonych formularzach (oferta na zakup), dla każdej pozycji z osobna, w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: Sprzedaż FMSamochód (Citroen Berlingo lub Volkswagen Passat) nr rej. …” w ostatecznym terminie do dnia 08.04.2021 r. do godz. 15.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2021 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

 

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 08.04.2021r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 

Zapłata ceny nabycia powinna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

 

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdów  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi .

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

  1. oferta,

 

  1. oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,

 

  1.  zdjęcia samochodów.