WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY S.A. ogłasza przetarg dot. sprzedaży samochodów osobowych Citroen Berlingo 1.6 HdI

Data publikacji

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 

ogłasza do sprzedaży

w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

  1. Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HdI, - DL43352, moc silnika 67 kM; przebieg 316720 km, kolor zewnętrzny biały/0001; rok produkcji 2007; nadwozie VF7GJ9HWC93447536, samonośne, przeszklone; silnik napędzany olejem napędowym (diesel); liczba miejsc - 5; pojemność silnika 1560; ładowność 611 kg; masa własna 1269 kg; masa całkowita 1880 kg, autoalarm; immobilizer; radioodtwarzacz CD z panelem marki PIONIER; zamek centralny sterowany pilotem (obsługujący wszystkie drzwi); kabina wyposażona w 3 drzwi boczne oraz drzwi tylne otwierane na boki; kabina wyposażona z przodu i z tyłu w dywaniki gumowe; fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu; komplet pokrowców na wszystkie siedzenia;

 

Cena wywoławcza: 2.700 zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

  1. 2.      Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HdI, - DL43525, moc silnika 67 kM; przebieg 165023 km, kolor zewnętrzny biały/0001; rok produkcji 2007; nadwozie VF7GJ9HWC93446788, samonośne, przeszklone; silnik napędzany olejem napędowym (diesel); liczba miejsc - 5; pojemność silnika 1560; ładowność 611 kg; masa własna 1269 kg; masa całkowita 1880 kg; autoalarm; immobilizer; radioodtwarzacz CD z panelem marki PIONIER; zamek centralny sterowany pilotem (obsługujący wszystkie drzwi); kabina wyposażona w 3 drzwi boczne oraz drzwi tylne otwierane na boki; kabina wyposażona z przodu i z tyłu w dywaniki gumowe; fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu; komplet pokrowców na wszystkie siedzenia;

 

Cena wywoławcza: 2.700 zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

  1. 3.      Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HdI,- DL43523, moc silnika 67 kM; przebieg 213955 km kolor zewnętrzny biały/0001; rok produkcji 2007; nadwozie nr VF7GJ9HWC93445747, samonośne, przeszklone; silnik napędzany olejem napędowym (diesel); liczba miejsc - 5; pojemność silnika 1560; ładowność 611 kg; masa własna 1269 kg; masa całkowita 1880 kg; autoalarm; immobilizer; radioodtwarzacz CD z panel. marki PIONIER; zamek centralny sterowany pilotem (obsługujący wszystkie drzwi); kabina wyposażona w 3 drzwi boczne oraz drzwi tylne otwierane na boki; kabina wyposażona z przodu i z tyłu w dywaniki gumowe; fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu; komplet pokrowców na wszystkie siedzenia;  

 

Cena wywoławcza: 2.700 zł.  plus podatek VAT 23%.

 

Wadium wynosi: 500 zł.

 

Warunki przetargu:

Do oferty na każdą z powyższych pozycji należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 500 zł, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.

 

Samochody opisane w poz. 1 - 3 można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy - kontakt p. Waldemar Budny tel. stacj. (76) 75 43 145 lub tel. kom. 601-263-498.

 

Zainteresowanych zakupem w/w samochodów osobowych  prosimy o składanie ofert wyłącznie na załączonych formularzach (oferta na zakup), dla każdej pozycji z osobna, ale w jednej zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Sprzedaż FM – Samochód Citroen Berlingo nr rej. …” w ostatecznym terminie do dnia 12.05.2021 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021 r. o godz. 12.15 i jest niejawne.

 

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 11.05.2021 r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 

Zapłata ceny nabycia powinna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

 

W  przypadku  otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu  w/w środków  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka „Przetargi” oraz na stronie KGHM Polska Miedź S.A. www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

  1. oferta,

 

  1. oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,

 

  1.  zdjęcia samochodów.