Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy

wtorek, 14 Sierpień, 2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział VI Gospodarczy z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie wstrzymania wypłaty drugiej części dywidendy w wysokości 1 696 000 000,00 zł. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)