Wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 września 2007 r.

czwartek, 11 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 października 2007 roku, reprezentująca Spółkę kancelaria Sołtysiński & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa w Warszawie, złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 września 2007 r., sygn. akt VI GC 45/07, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2007 r. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)