Wiercenia w okolicach Starego Zagłębia Miedziowego

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje Strategię rozwoju spółki na lata 2009-2018 w zakresie prowadzenia poszukiwań i rozpoznania złóż rud. Spółka prowadzi prace poszukiwawcze w południowo-zachodniej Polsce i na obszarze Łużyc (Niemcy, Saksonia). To obszary uznane za najbardziej perspektywiczne pod kątem występowania mineralizacji miedziowej w utworach cechsztynu.
czwartek, 19 Maj, 2011
W okolicach tzw. Starego Zagłębia Miedziowego, KGHM posiada koncesję eksploracyjną „Synklina grodziecka”, w ramach której prowadzi intensywne wiercenia. Obszar koncesji obejmuje 66,73 km2. W pierwszym etapie rozpoznania geologicznego KGHM zaplanował wykonanie 15 odwiertów na głębokość do 1300 m. Koszt prac to ok. 64 mln zł. Wiercenia rozpoczęły się w marcu 2011 roku, ich zakończenie planowane jest na koniec 2012 roku. Celem tej kampanii wiertniczej jest odkrycie nowych zasobów i dokładniejsze zbadanie już istniejących. W latach 80-tych funkcjonowała tam kopalnia „Konrad”, którą zamknięto z przyczyn ekonomicznych.

Oprócz wierceń na obszarze koncesji „Synklina grodziecka”, KGHM prowadzi wiercenia na obszarze Gaworzyce-Radwanice, dzięki którym możliwe będzie powiększenie bazy zasobowej rud miedzi dla KGHM w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Wykonanych tam zostało pięć otworów wiertniczych, nakłady inwestycyjne wyniosły 20 mln zł. Obszar Gaworzyce-Radwanice przylega od zachodu do terenów obecnie eksploatowanych przez kopalnię Polkowice-Sieroszowice. Przeprowadzone wiercenia pozwolą na przedłużenie okresu eksploatacji tej kopalni.

Na zaawansowanym etapie znajduje się również projekt wierceń na obszarze Weisswasser w Niemczech, tuż za granicą z Polską. Do końca 2011 roku KGHM Kupfer AG planuje wykonać 4 otwory wiertnicze oraz badania geofizyczne. Wyniki odpowiedzą na pytanie, czy na tym obszarze występuje mineralizacja miedziowa mogąca mieć charakter złożowy. 

- Dzięki kilkuletnim pracom przygotowawczym oraz konsekwencji w realizacji przyjętej Strategii rozwoju firmy, KGHM realizuje teraz trzy projekty eksploracyjne na terenie Polski i jeden w Saksonii. Jesteśmy najbardziej aktywną firmą górniczą w regionie pod tym względem - mówi Herbert Wirth, prezes Polskiej Miedzi - Intensywne prace geologiczne to inwestycja w przyszłość i konkurencyjność KGHM.

Oprócz prac mających na celu dokumentację złóż rud miedzi, KGHM prowadzi także prace na obszarze koncesyjnym Szklary, na północ od Ząbkowic Śląskich. Mają one udokumentować złoża rud niklu. W kwietniu tego roku zakończono program wierceń na tym obszarze, w ramach którego odwiercono 54 otwory. Spółka oczekuje teraz na wyniki analiz chemicznych pobranego materiału z rdzeni wiertniczych. Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.