Ważny krok w dostępie do złoża Głogowa Głębokiego Przemysłowego

KGHM Polska Miedź S.A. otwiera nowy rozdział w historii. Szyb SW-4, który połączył się już z chodnikami prowadzącymi pod ziemią od strony ZG Polkowice-Sieroszowice, pomoże udostępnić najgłębsze pokłady rudy miedzi położone w rejonie Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Szyb nosi imię Tadeusza Zastawnika, nazywanego Człowiekiem Polskiej Miedzi. Dziś pod szybem uroczyście odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

 

czwartek, 25 Lipiec, 2013

Budowa szybu rozpoczęła się pięć lat temu. W ubiegłym tygodniu, 17 lipca br., na głębokości 1216 metrów, połączył się z wyrobiskiem kopalni Polkowice-Sieroszowice. Szyb SW-4 pełni funkcję wdechową, docelowo będzie dostarczał pod ziemię 72 tys. m3 powietrza na minutę. Dzięki temu KGHM może realizować plany eksploatacji złóż Głogowa Głębokiego Przemysłowego, ocenianych na ponad miliard ton rudy miedzi.

Dla życia kopalni zbicie szybu to jest jeden z ważniejszych elementów. Ten szyb to realizacja tego, co obiecaliśmy akcjonariuszom, czyli gwarancja naszego rozwoju – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź SA.

– SW-4 daje potencjał naszej firmie, mamy dostęp do złoża na następne dziesiątki lat. To jednocześnie większe bezpieczeństwo naszych pracowników. Trwa także budowa szybu GG-1 i to nie koniec.

Zagospodarowanie nowych obszarów będzie się wiązać z inwestycjami w kolejne szyby. SW-4 pozwoli na maksymalne wykorzystanie stacji wentylatorów głównych kopalni Polkowice-Sieroszowice. Włączenie szybu do sieci wentylacyjnej zapewni skuteczniejsze przewietrzanie dla oddziałów zlokalizowanych poniżej poziomu 1100 metrów. Dzięki zbiciu polepszą się warunki pracy i bezpieczeństwo załogi KGHM. Zbicie SW-4 to nowy rozdział w historii Polskiej Miedzi. Ten szyb ma strategiczne znaczenie dla ciągu technologicznego KGHM. Inwestycja pomoże udostępnić najgłębsze pokłady rudy miedzi położone w rejonie złoża Głogów Głęboki Przemysłowy.

Odsłonięciu tablicy pamiątkowej towarzyszyła uroczysta sesja okolicznościowa, podczas której prezentowano rolę szybu SW-4 w rozwoju KGHM, historię jego budowy oraz sylwetkę Tadeusza Zastawnika.

- KGHM ma szczęście do ludzi: Jan Wyżykowski, Tadeusz Zastawnik, dzisiejsze władze firmy. Cieszymy się, że KGHM staje się globalną firmą. Ten szyb to kolejne okno do przyszłości. Obecny KGHM to pokłon w stronę tych, którzy tę firmę budowali – powiedział podczas uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Paweł Tamborski.

Szyb SW-4 ma średnicę 7,5 metra, do jego budowy użyto 470 pierścieni tubingowych. Technologia zastosowana przy budowie tego szybu jest ściśle związana z mocnym nawodnieniem tego terenu oraz z faktem, że szyb przechodzi przez warstwę soli o grubości ponad 150 metrów. Zakończenie budowy szybu, na które składa się m.in. montaż zbrojenia i obiekty nadszybia, planowane jest na rok 2015. Inwestycje realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa.

Podczas sesji okolicznościowej poświęconej odsłonięciu tablicy pamiątkowej, można było obejrzeć wystawę zdjęć, której bohaterem był dr inż. Tadeusz Zastawnik. W latach 1962-75 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. Nazywany jest Człowiekiem Polskiej Miedzi i jej budowniczym. Tadeusz Zastawnik objął stanowisko dyrektora w chwili gdy ważyły się losy budowy zagłębia miedziowego. Na szczeblu rządowym trwała dyskusja nad celowością inwestycji w kopalnie miedzi. Dyrektorowi udało się przekonać władze państwowe, aby rozpoczętą budowę kontynuować. W KGHM Tadeusz Zastawnik zrealizował budowę 3 kopalń: Lubin, Polkowice i Rudna, huty miedzi Głogów I, zaplecza badawczo-projektowego (Cuprum), własnego zakładu robót górniczych, zakładu transportu samochodowego i kolejowego, zakładów budowy i remontów maszyn górniczych (Legmet). Zabiegał o budownictwo mieszkalne w Lubinie, poprawę warunków życia i pracy pracowników. Przyczynił się do rozwoju zagłębia miedziowego w tym rozbudowy miast Lubina, Głogowa i Polkowic.

W załączeniu zdjęcia z uroczystego zbicia szybu:


Fot 1. Od strony SW-4 na uroczyste zbicie goście zjechali kubłem

 
Fot2. Podczas uroczystego zbicia był także tradycyjny, symboliczny szampan w górniczym kasku 
 

Fot.3 Tadeusz Zastawnik
 

Fot. 4 Od lewej: Paweł Tamborski, Herbert Wirth, Wojciech Kędzia, Piotr Litwa, Andrzej Katulski
 

Fot. 5 Paweł Tamborski

Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA