Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy taśmy PET

Data publikacji: 
czwartek, 24 Marzec 2016 - 1:01PM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży wraz z dostawą:

Taśma PET, zielona karbowana, 0,84 lub 0,90 x 16mm, 1400mb na szpuli, średnica wewnętrzna 406mm, wytrzymałość 490÷600 kg

 

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.

Częstotliwość zamówień:  średnio raz na kwartał po 11-13 szpuli

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 22.04.2016r. do 21.04.2017r.

Oferta winna zawierać następujące dane:

  1. Cenę netto oferowanej      taśmy PET (uwzględniającą koszty dostawy), dostarczanej
         wg zamówień,
  2. Termin dostawy liczony od      dnia przesłania zamówienia,            
  3. Oświadczenie o akceptacji      projektu umowy.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 05.04.2016r. za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: ofertyzakupy@wmn.com.pl. W temacie nadesłanej oferty prosimy wpisać: „Taśma PET”.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: wmn@wmn.com.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Taśma PET”. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wmn.com.pl w zakładce „Przetargi”.

Uwaga: oferty wysłane pod inny adres nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesłanie ofert
w formacie pdf lub doc. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim. WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub unieważnienie postępowania po każdym etapie, bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr 1 – Projekt umowy