Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „WYBORU DOSTAWCY WĘGLA DRZEWNEGO” w trybie przetargu nieograniczonego.

Data publikacji: 
środa, 20 Kwiecień 2016 - 7:53AM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6 z

aprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „WYBORU DOSTAWCY WĘGLA DRZEWNEGO” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2016 r.

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej
z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.