Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru DOSTAWCY PALET NOWYCH I UŻYWANYCH ORAZ TARCICY W ROKU 2016/2017 w trybie przetargu nieograniczonego.

Data publikacji: 
piątek, 25 Marzec 2016 - 10:46AM

 

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru  DOSTAWCY PALET NOWYCH I UŻYWANYCH ORAZ TARCICY  W ROKU 2016/2017 w trybie przetargu nieograniczonego.

 

                                                              

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

 

Termin składania ofert: do dnia 17.04.2016 r.  

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej
z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.