Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru DOSTAWCY PALET NOWYCH I UŻYWANYCH ORAZ TARCICY W ROKU 2015/2016 w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie wyboru  DOSTAWCY PALET NOWYCH I UŻYWANYCH ORAZ TARCICY  W ROKU 2015/2016 w trybie przetargu nieograniczonego.

                                                         

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2015 r.  

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.