Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „SPRZEDAŻY UŻYWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO KOMATSU FG 25C-14 ORAZ SPRZEDAŻY FABRYCZNIE NOWYCH ŁOŻYSK I PIERŚCIENI KOYO/SKF/FAG

Data publikacji: 
wtorek, 8 Grudzień 2015

 Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „SPRZEDAŻY UŻYWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO KOMATSU FG 25C-14 ORAZ SPRZEDAŻY FABRYCZNIE NOWYCH ŁOŻYSK I PIERŚCIENI KOYO/SKF/FAG” w trybie przetargu nieograniczonego.

                                                          

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży (SIWS), którą można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2015 r.

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej
z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.