Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż wraz z dostawą tektury falistej typu „B”

Data publikacji: 
piątek, 25 Marzec 2016 - 12:01PM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż wraz z dostawą tektury falistej typu „B”, niska fala o wymiarach:

 

Lp.

Tektura falista typ B,   niska fala    o    wymiarach

j/m

Zapotrzebowanie

orientacyjne / rok

Częstotliwość

zamówień

Cena /zł

netto

Uwagi

1.

500x500mm

5 000

I raz/kwartał

 

 

2.

500x1000mm

8 000

I raz/kwartał

 

 

3.

1000mmx150mb(1bela   150mb)

m²/bele

7 000

I raz/kwartał

 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

1)    Cenę netto.

2)    Dokumenty potwierdzające działalność.

3)    Akceptację warunków załączonej umowy.

4)    Gwarancję.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.04.2016r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie zatytułowanej Tektura falista” w Sekretariacie Zarządu Spółki, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ofertyzakupy@wmn.com.pl. W temacie nadesłanej oferty prosimy wpisać: „Tektura falista”.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: wmn@wmn.com.pl. Odpowiedzi zostaną opublikowane na wymienionej stronie internetowej www.wmn.com.pl w zakładce „Przetargi”.

Uwaga: oferty wysłane pod inny adres nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesłanie ofert w formacie pdf lub doc. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

Projekt umowy