Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży wraz z dostawą folii w rękawie (przejrzystej)

Data publikacji: 
piątek, 25 Marzec 2016 - 8:19AM

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży wraz z dostawą folii w rękawie (przejrzystej) o parametrach:

A.           Folia – regranulat lub polietylenowa o wymiarach 0,08x1200mm

Ilość 3 500kg w czterech dostawach

B.            Folia – polietylenowa termokurczliwa o wymiarach 0,15x1600mm,

Ilość 700 kg w czterech dostawach

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 22.04.2016r. do 21.04.2017r.

Oferta winna zawierać następujące dane:

1.            Cenę netto oferowanej folii.

2.            Akceptację warunków umowy.

3.            Dokumenty potwierdzające działalność.

Informacje dodatkowe:

1.            Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

2.            Każdy rodzaj foli będzie oceniany oddzielnie. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2016r. w zaklejonej kopercie zatytułowanej „Folia

w rękawie ” w Sekretariacie Zarządu Spółki, który jest czynny od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ofertyzakupy@wmn.com.pl. W temacie nadesłanej oferty prosimy wpisać: „Folia w rękawie”

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: wmn@wmn.com.pl, w temacie wiadomości prosimy podać         „Folia w rękawie”. Odpowiedzi zostaną opublikowane na wymienionej stronie internetowej www.wmn.com.pl w zakładce „Przetargi”.

Uwaga: oferty wysłane pod inny adres nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesłanie ofert w formacie pdf. lub doc.  Nadesłane oferty stanowią tajemnicę handlową Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim. WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub unieważnienie postępowania po każdym etapie, bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1: Projekt umowy