Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile

czwartek, 31 Lipiec, 2014
Raport bieżący nr 23/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku kopalnia Sierra Gorda w Chile uruchomiła produkcję.
Po okresie rozruchu, który zakończy się na początku 2015 roku, kopalnia Sierra Gorda będzie produkować rocznie około 120 tys. ton miedzi, 50 mln funtów molibdenu i 60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Uruchomienie produkcji w chilijskiej kopalni obniży średnioważony koszt produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM oraz zmniejszy jej wrażliwość na ryzyko zmian cen miedzi, zwiększając bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Prognozowana średnioroczna produkcja przez ponad 20-letni okres eksploatacji kopalni, uwzględniając uruchomienie drugiej fazy projektu, wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota.
Kopalnia Sierra Gorda należy do spółki typu joint venture, której udziałowcami są: spółka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A. – KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) oraz Sumitomo Corporation (13,5%).
 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).