Umowa z Wieland Werke AG

piątek, 08 Sierpień, 2008
Raport nr 41/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 7 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Wieland Werke AG na sprzedaż katod miedzianych w latach 2009-2011.

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 369 727,4 tys. USD do 448 954,7 tys. USD, tj. od 775 503,2 tys. zł do 941 682,5 tys. zł. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) oraz kurs NBP z dnia 7 sierpnia 2008 roku. 

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Wieland Werke AG w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 087 060,6 tys. zł do 1 278 006,6 tys. zł.
Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest powyższa umowa. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).