Umowa z Tele-Fonika Kable S.A.

środa, 28 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 27 grudnia 2005 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Tele-Fonika Kable S.A., na sprzedaż w roku 2006 walcówki miedzianej o średnicy 8 mm. Oszacowano, że wartość wpływów ze sprzedaży w roku 2006 zawierać się może w przedziale od około 336 385,0 tys. USD tj. ok. 1 086 792, 7 tys. zł. do około 420 481, 3 tys. USD tj. ok. 1 358 490,9 tys. zł. Wartość wpływów ze sprzedaży obliczono szacunkowo przy uwzględnieniu notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali z dnia 23 grudnia 2005 r. i kursu NBP zł/USD z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz stopnia wykorzystania opcji. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).