Umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w Hettstedt

piątek, 16 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 grudnia 2005 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w Hettstedt, na sprzedaż katod miedzianych w roku 2006. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 362 288,9 tys. USD (1 168 635,1 tys. zł). Wartość została obliczona szacunkowo jako cena miedzi i kursu NBP ostatnich znanych w dniu 16 grudnia 2005 roku. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).