Umowa z Glencore International AG

piątek, 06 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 6 października 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Glencore International AG na sprzedaż katod w okresie styczeń 2007 – czerwiec 2008. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 307 295,0 tys. USD, tj. 951 600,4 tys. zł. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi ( w oparciu o krzywą terminową) oraz kurs NBP z dnia 5 października 2006. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)