Umowa z EBI

KGHM podpisał umowę na niezabezpieczoną pożyczkę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Kwotą 2 mld złotych sfinansuje projekty inwestycyjne. To kolejny krok w ramach konsolidacji finansowania strategicznych inwestycji w Grupie Kapitałowej KGHM.

piątek, 01 Sierpień, 2014

Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Obiekt jest jedynym miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. co sprawia, że stanowi on kluczowe ogniwo technologiczne, bez którego produkcja koncentratu miedziowego byłaby niemożliwa.

EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji. – Kredyt udzielony przez EBI jest dla nas także wyrazem zaufania, co do celowości naszych inwestycji. Zarówno modernizacja hutnictwa, jak i rozbudowa Żelaznego Mostu to przedsięwzięcia, które wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju –komentuje Jarosław Romanowski, I wiceprezes ds. finansowych KGHM.

Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów długoterminowych, a jego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. Umowa została zawarta na okres 12 lat. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie siedmiu transzach, każda transza w wysokości co najmniej 300.000.000 PLN. 
 

Departament Komunikacji KGHM