Ukończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A.

piątek, 15 Luty, 2008
Raport nr 13/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 1 października 2007 r. przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. 

90,40% udziału w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. w upadłości posiadał KGHM Ecoren S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Wartość spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. w upadłości w księgach KGHM Ecoren S.A. - 0,00 zł. 

Postanowienie Sądu kończy proces upadłościowy spółki, rozpoczęty w dniu 12 kwietnia 2006 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)