Uchylenie zawieszenia w czynnościach Wiceprezesa Zarządu

poniedziałek, 27 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 24 lutego 2006 r. postanowiła uchylić zawieszenie w czynnościach Wiceprezesa Zarządu Pana Wiktora Błądka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 marca 2006 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)