Uchwały ZWZA 15 czerwca 2005 r.

czwartek, 16 Czerwiec, 2005
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 15 czerwca 2005 r.