Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 06 Lipiec, 2018
28/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r.
i kontynuowane w dniu 6 lipca 2018 r. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść głosowanej uchwały, która nie została podjęta.

Uchwały_ZWZ_2018

Newsletter email list: