Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
18/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r.

Uchwały_ZWZ_2017

Regulatory filings