Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

środa, 29 Kwiecień, 2015
14/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Uchwały