Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

poniedziałek, 18 Styczeń, 2016
4/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Uchwały