Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku

wtorek, 16 Czerwiec, 2009
Raport nr 27/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku.