Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 18 Maj, 2010
Raport nr 20/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2010 roku.