Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 14 Luty, 2008
Raport nr 11/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 lutego 2008 r.: 

Uchwała Nr 1/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje: 

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 2/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15 , poz.965. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 3/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Leszka Jakubów 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 4/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pani Anny Mańk 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 5/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Remigiusza Nowakowskiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 6/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Stanisława Andrzeja Potycza 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 7/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Jerzego Żyżyńskiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 8/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Marcina Dyl 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 9/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Arkadiusza Kaweckiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 10/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Jacka Kucińskiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 11/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Marka Panfil 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 12/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pana Marka Trawińskiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 13/2008 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Pani Marzenny Weresa 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)