Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

piątek, 04 Kwiecień, 2014
Raport bieżący nr 7/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od pięciu Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o zawarciu przez nich następujących transakcji kupna akcji KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Herbert Wirth w dniu 2 kwietnia 2014 r. kupił 1900 akcji po cenie 108,14 zł za jedną akcję,
  • Jarosław Romanowski w dniu 2 kwietnia 2014 r. kupił: 405 akcji po cenie 109,05 zł za jedną akcję i 1495 akcji po cenie 109,10 zł za jedną akcję,
  • Marcin Chmielewski w dniu 2 kwietnia 2014 r. kupił 1900 akcji po cenie 108,35 zł za jedną akcję,
  • Jacek Kardela: w dniu 1 kwietnia 2014 r. kupił 1000 akcji po cenie 108,50 zł za jedną akcję i w dniu 3 kwietnia 2014 r. kupił 900 akcji po cenie 106,30 zł za jedną akcję,
  • Wojciech Kędzia w dniu 3 kwietnia 2014 r. kupił 1900 akcji po cenie 108,10 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w ramach zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t.)