Transakcja na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

piątek, 17 Grudzień, 2010
Raport nr 35/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka otrzymała dnia 17 grudnia 2010 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o sprzedaży dnia 15 grudnia 2010 r. przez Pana Ryszarda Kurka - Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - 10 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 160,10 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona dnia 17 grudnia 2010 r. w Lubinie. 

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz 1538 z późniejszymi zmianami)