Stanowisko zarządu KGHM w sprawie żądań związkowców

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrektorzy wszystkich Oddziałów spotkali się dziś rano z pikietującymi związkowcami przed siedzibą spółki w Lubinie. Pikieta przerodziła się szybko w agresywną demonstrację. Demonstranci rzucali m.in. puszkami z piwem, dlatego z oczywistych względów zarząd i dyrektorzy zakończyli rozmowy z protestującymi. 

czwartek, 05 Maj, 2011

Na początku prezes Herbert Wirth powitał uczestników zgromadzenia, a następnie wyraził stanowisko zarządu wobec żądań płacowych. – Nie mam nic przeciwko temu, by za dobrą pracę płacić więcej – mówił prezes. –Jednak sprawiedliwie nie znaczy każdemu po równo.

Prezes przypomniał o złożonej wcześniej stronie społecznej propozycji Pakietu Pracowniczego, który obejmuje również kwestie płacowe. W skład oferty przeznaczonej dla wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą: 

  • Zwiększenie wielkości środków na wynagrodzenia poprzez system motywacyjny, to jest poprzez nowe regulaminy premiowania oraz przeszeregowania najlepszych pracowników
  • Zwiększenie do 6% składki opłacanej przez pracodawcę na Pracowniczy Program Emerytalny
  • Wpisanie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Abonamentu medycznego
  • Wykupu emeryckiego deputatu węglowego za 15 tys. zł


- Pakiet Pracowniczy zawiera propozycje godziwe, zarówno ze względu na pracowników, jak i interes spółki – podkreślił prezes Wirth. – To rozwiązanie sprzyjające rozwojowi naszej firmy i utrzymaniu miejsc pracy. 

Proponowana przez stronę społeczną podwyżka stawek o 300 zł dla każdego pracownika, zdaniem zarządu nie ma nic wspólnego z premiowaniem dobrej pracy. Ponadto w praktyce zdecydowanie przekraczających 200 mln zł.

- W tym roku średnia płaca w naszej firmie wzrośnie o ponad 300 zł i po raz pierwszy w historii przekroczy 9 tys. zł – mówił prezes. - Tyle nie zarabiają nasi koledzy górnicy na Śląsku. Żadna załoga pracownicza w Polsce nie uczestniczy w podziale zysku w takim stopniu, jak załoga Polskiej Miedzi. Nie chcemy psuć systemu motywacyjnego jednakowymi podwyżkami dla wszystkich. 

Zarząd ponowił propozycję kontynuowania rozmów w trybie wysłuchania publicznego. 

Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.