Stanowisko KGHM Polska Miedź SA w stosunku do publikacji Jana Pińskiego „Jak to się robi w Warszawie”, tygodnik „Uważam Rze”.

Stanowisko KGHM Polska Miedź SA w stosunku do publikacji Jana Pińskiego „Jak to się robi w Warszawie”, tygodnik „Uważam Rze”, (nr 39, 30 września – 6 października).

 

wtorek, 01 Październik, 2013

KGHM Polska Miedź SA jako spółka publiczna podlega ocenie analityków i przedstawicieli inwestorów. Zgodnie z zasadami transparentności i normami ładu korporacyjnego, udostępniamy kluczowe informacje finansowe, m.in. w giełdowych raportach okresowych. 

KGHM jako strona konsultacji społecznych brał czynny udział w opiniowaniu rządowego projektu podatku od niektórych kopalin, podobnie jak inne spółki wydobywcze. Jako podmiot uprawniony do partycypowania w procesie stanowienia prawa, KGHM Polska Miedź wszelkie uwagi zgłaszał jawnie, m.in. na posiedzeniach odpowiednich komisji sejmowych czy w pismach kierowanych do ministerstwa finansów. To standardowe działanie, które ma na celu stanowienie prawa dobrego zarówno z perspektywy celów biznesowych spółki (w tym zachowania miejsc pracy), jak i interesów państwa.

KGHM Polska Miedź nigdy nie kwestionował samego podatku od kopalin. Wątpliwości spółki budziły tylko niektóre elementy ustawy, szczególnie formuła naliczania podatku czy brak dodatkowych rozwiązań, promujących aktywność przedsiębiorcy w dziedzinie poszukiwania i udostępniania nowych złóż.

Podkreślamy, że zapisy i realizacja umowy między KGHM a firmą MDI Strategic Solutions były oparte na zasadach ładu korporacyjnego. Podkreślenia wymaga również okoliczność, że opublikowany w mediach raport „Efekty pracy MDI Strategic Solutions dla KGHM Polska Miedź SA w 2012 r.” nie był weryfikowany ani zatwierdzony przez naszą Spółkę.