Stanowisko KGHM Polska Miedź S.A. w stosunku do publikacji Cezarego Łazarewicza „MDI i media”, tygodnik „Wprost” (nr 39, 23-29 września 2013.)

wtorek, 24 Wrzesień, 2013

KGHM Polska Miedź jest firmą funkcjonującą na rynkach międzynarodowych. Naszym priorytetem jest wzmacnianie pozycji spółki oraz budowa zaufania do marki wśród różnych grup interesariuszy.

Jako firma notowana na giełdzie komunikujemy się z akcjonariuszami, analitykami oraz szeroko pojętą opinią publiczną, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla zachowania pełnej spójności i przejrzystości działań opieramy się na zasadach ładu korporacyjnego. Dotyczy to również obszaru komunikacji. 

Nadrzędnym celem w komunikacji spółki z otoczeniem jest transparentność i dbałość o przekazywanie rzetelnych oraz pełnych informacji z uwzględnieniem regulacji obowiązujących na polskim oraz zagranicznych rynkach kapitałowych.

W wybranych obszarach działalności spółki okresowo korzystamy ze wsparcia zewnętrznych firm podwykonawczych. Tak też było w przypadku firmy MDI Strategic Solutions, która w ramach usług świadczonych dla naszej spółki wspierała komunikację związaną z inwestycjami zagranicznymi KGHM Polska Miedź, w tym przede wszystkim z akwizycją Quadra FNX Mining Ltd. (obecnie KGHM International). Po zrealizowaniu tego zadania podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z firmą MDI.

Pan Redaktor Cezary Łazarewicz odnosząc się do transakcji zakupu przez KGHM kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX napisał, że „w rzeczywistości cena była wyższa o jedną trzecią od bieżącej wyceny spółki na giełdzie w Toronto”. Widać tu duże niezrozumienie zagadnienia, dlatego należy szerzej problem akwizycji wyjaśnić.

Istotnym, jeśli nie najważniejszym elementem, negocjowanym przy każdej bez wyjątku transakcji tego typu, jest wysokość premii za przejęcie kontroli nad spółką. W przypadku KGHM chodziło o wykup stu procent akcji spółki Quadra FNX Mining Ltd. i „zdjęcie” tej firmy z giełdy w Toronto. Do transakcji należało przekonać wielu drobnych akcjonariuszy. Formalnie co najmniej dwie trzecie uczestników walnego zgromadzenia Quadry musiało zagłosować za przyjęciem oferty złożonej przez KGHM Polska Miedź.

Rynek pokazuje różne przykłady premii, zarówno wyższych – na poziomie 65% w przypadku zakupu Breakwwater Resources przez Nystar, jak i niższych, na poziomie 24%, kiedy Jinchuan Group kupowała w RPA firmę Metorex. Każdą transakcję i premię należy analizować indywidualnie, uwzględniając także inne warunki zakupu.

Podczas rozmów w sprawie wysokości premii za przejęcie, prowadzonych w drugiej połowie 2011 roku, kurs Quadry wahał się w okolicach 9 -11 dolarów kanadyjskich (CAD) za akcję. Analitycy i brokerzy wyceniali te akcje znacznie wyżej, zgodnie twierdząc, że ich aktualna wartość jest niedoszacowana. Średnia cena, według konsensusu wyznaczonego przez rekomendacje piętnastu instytucji finansowych, powinna wynosić 18,8 CAD za akcję. Natomiast KGHM zaproponował i ostatecznie na początku marca 2012 roku zapłacił cenę 15 CAD za akcję. Taka też była średnia wycena akcji Quadry na giełdzie w Toronto od stycznia do marca 2012 roku.

Wszelkie uwarunkowania dotyczące transakcji oraz korzyści, jakie przynosi ona KGHM i polskiej gospodarce, przedstawiliśmy na spotkaniu z udziałem Ministra Skarbu Państwa, Mikołaja Budzanowskiego, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 6 marca 2012 roku. Prezentacja Nowa era rozwoju KGHM – bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce.