Sprzedaż środków transportowych i pomp przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Data publikacji: 
piątek, 27 Marzec 2015 - 9:52AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 

ogłasza do sprzedaży

w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

 

Samochód ciężarowy TATA XENON 2,2 LTD nr rej. DLU 09801, rok prod. 2008,

sprawny, stan techniczny dobry, dodatkowy komplet kół letnich, ważny przegląd techniczny, przebieg 96 370 km. OC ważne do 16.09.2015 r.

Pojazd można oglądać w Polkowicach po uzgodnieniu z p. Mariuszem Szot tel. 76/74 86 422 690. Wadium 2 600 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Samochód ciężarowy TATA XENON 2,2 LTD nr rej. DLU 09802, rok prod. 2008,

sprawny, stan techniczny dobry, przebieg 74 661 km, ważne badanie techniczne do 13.05.2015 r., ważne OC do 16.09.2015 r.

Pojazd można oglądać w Polkowicach po uzgodnieniu z p. Wojciechem Janiszewskim tel. 785-804-690. Wadium 2 700 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Samochód ciężarowy MULTICAR M2502, nr rej. DLU A629, rok prod. 1989,

sprawny technicznie, brak przeglądu technicznego, miejscowe ogniska rdzy na karoserii, przebieg ok. 30 000 km ( po wymianie licznika 1805 km), OC ważne do 05.06.2015

Pojazd można oglądać w Polkowicach po uzgodnieniu z p. Mariuszem Szot tel. 76/74 86 422 690. Wadium 1 000 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter TS 7JDI nr rej. DLU 8L16, rok prod.2004,

przebieg 183185 km, skorodowane nadkola, nie w pełni sprawna pompa wspomagania kierownicy, nieszczelna miska olejowa, tylna szyba z pleksi, niesprawny nawiew, stłuczony klosz tylnej lampy, bez ważnego badania technicznego.

Pojazd można oglądać w Głogowie po uzgodnieniu z p. Krzysztofem Grześ tel. 669-504-807. Wadium 1 500 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Samochód ciężarowy NISSAN DOUBLE CAB 2,5 dCi nr rej. DLU 11GN, rok prod. 2006, przebieg 325 317 km, stan techniczny – do kapitalnego remontu, ważne badanie techniczne do 15.07.2015, ważne OC do 10.09.2015 r.

Pojazd można oglądać w Polkowicach po uzgodnieniu z p. Wojciechem Janiszewskim tel. 785-804-690. Wadium 2 500 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

Samochód dostawczy PEUGEOT Partner nr rej. DL 19835, rok prod. 2003,

przebieg 200 000 km, stan nadwozia – średni, miejscowe ogniska korozji karoserii, luzy na piastach przednich, zużyte tarcze hamulcowe, klocki i szczęki, silnik w stanie średnim – wymaga diagnostyki, badania techn. ważne do 02.07.2015 r., OC ważne do 06.01.2016 r.

Pojazd można oglądać w Legnicy po uzgodnieniu z p. Tomaszem Barełkowskim   tel. 785-802-327. Wadium 1 200 zł Pekao 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763

 

Samochód dostawczy FIAT Fiorino  Cargo Base 1,4  8V, 75 KM, nr rej. DL 52256, rok prod. 2008,

benzyna, immobiliser, Fiat Code, radioodtwarzacz CD, uszkodzony i niesprawny technicznie – po kolizji drogowej, przebieg 86 000 km, zatrzymany dowód rejestracyjny.

Pojazd można oglądać w Legnicy po uzgodnieniu z p. Tomaszem Barełkowskim tel. 785-802-327. Wadium 1 800 zł Pekao 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763

 

Pompa wirowa W24P  II stopniowa, rok produkcji 1974, waga ok. 3380 kg,

Wadium 2 100 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Pompa wirowa W24P  II stopniowa, rok produkcji 1976, waga ok. 3380 kg,

Wadium 2 200 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Pompa wirowa W24P  II stopniowa, rok produkcji 1977, waga ok. 3380 kg,

Wadium 2 300 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Pompa wirowa W24P  II stopniowa, rok produkcji 1977, waga ok. 3380 kg,

 Wadium 2 400 zł na konto PKO BP S.A. 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876.

 

Pompy można oglądać w Głogowie po uzgodnieniu z p. Euzebiuszem Hamanem, tel. 667-877-995.

 Pojazdy i pompy  wymienione w poz. od  1 do 11  można   oglądać tylko  po telefonicznym uzgodnieniu terminu z podanymi osobami.

 

Ofertę należy złożyć  na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem poszczególnego pojazdu lub pompy, np. „Oferta Nissan [ZP]”,  w ostatecznym terminie do dnia 24.04.2015 r. r. do godz. 12.00.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta”, podpisać i dostarczyć do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) lub sekretariatu ( pokój nr 100), w ustanowionym terminie.

Do oferty należy dołączyć :

a) dowód wpłaty wadium. W przypadku wpłaty wadium na więcej niż jeden pojazd lub pompę należy to wyspecyfikować w tytule wpłaty. W przypadku złożenia ofert na kilka pozycji  należy – ofertę osobno na każdy pojazd lub pompę - przesłać w jednej kopercie.

 Sprzedający dopuszcza składanie częściowych cenowych ofert, tj. na poszczególne, wyżej wymienione środki trwałe.

 

W  przypadku  otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu  w/w samochodów  i pomp  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie o sprzedaży w/w urządzeń  jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka „Przetargi”, lub www.energetyka.lubin.pl  

Informacje dodatkowe :

  1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 24.04.2015 r., o godz. 1215, w siedzibie Spółki.
  2. Wadium ustalono indywidualnie dla każdego przedmiotu sprzedaży, które z dopiskiem „Oferta .................. [ZP]” należy wpłacić do dnia 22.04.2015 r. na podane przy opisie środka konto i będzie ono zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta została wybrana.
  3. Wpłaty pozostałych należności należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty pod rygorem utraty wadium.
  4. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, na konto podane  w formularzu ofertowym.
  5. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Kupujący, którego ofertę wybrano, wycofa się z transakcji.
  6. Bliższych informacji formalno – proceduralnych  postępowania w przedmiotowej sprawie udziela  p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny,  tel. 76/85-68-288.                       

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.