Sprzedaż akcji przez Członka Zarządu

piątek, 12 Maj, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o sprzedaży dnia 10 maja 2006 r. przez Pana Wiktora Błądka - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - 1 310 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 130 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacja została sporządzona dnia 12 maja 2006 r. w Lubinie. 

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz 1538)