Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej

wtorek, 06 Wrzesień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał informację o sprzedaży dnia 5 września 2005 r. przez Pana Ryszarda Kurka - Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - 800 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 40, 10 zł za sztukę. Akcje zostały sprzedane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w Lubinie dnia 5 września 2005 r.