Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej

środa, 28 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o sprzedaży dnia 22 grudnia 2005 r. przez Pana Józefa Czyczerskiego - Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - 710 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 60,80 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacja została sporządzona dnia 27 grudnia 2005 r. w Lubinie. 

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz 1538)