Sprzedaż akcji KGHM Polska Miedź S.A. o wartości poniżej 5000 EUR

piątek, 22 Grudzień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał dnia 21 grudnia 2006 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od byłego Członka Zarządu Spółki o sprzedaży przez osobę bliską 2 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 128,50 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło dnia 9 maja 2006 r. ( tj. w okresie pełnienia przez zawiadamiającego funkcji Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.) w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacja została sporządzona dnia 21 grudnia 2006 r. w Lubinie. 

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz 1538)