Sprostowanie artykułu w Rzeczpospolitej

poniedziałek, 13 Wrzesień, 2010
Informuję, iż występujemy redakcji „Rzeczpospolitej” z wnioskiem o opublikowanie sprostowania do nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Złoty interes wspólnika KGHM” (RP nr 214 z dn. 13.09.br). Ze względu na powszechne zainteresowanie tematyką podnoszoną w „Rzeczpospolitej” ( wcześniej także w „Pulsie Biznesu”), podjęliśmy decyzję o umieszczeniu treści sprostowania w naszym serwisie internetowym. Tekst sprostowania znajduje się w załączniku.

Dariusz Wyborski
Dyrektor Departamentu Public Relations