Sponsoring - Formularz dla Wnioskodawcy

Jeśli masz wątpliwości jak wypełnić formularz prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 74 78 852

Nazwa Wnioskodawcy (instytucji wnioskującej/operatora finansowego) występującego o sponsoring
Siedziba wnioskodawcy
Opis projektu
Propozycje pakietów świadczeń
Pakiet świadczeń nr 1
Wykaz świadczeń o jakie ubiega się wnioskujący w projekcie
Dane rejestrowe
Właściwy rejestr
numer NIP (bez myślników)
Osoba kontaktowa
Czy w ciągu ostatnich 5 lat KGHM Polska Miedź SA była Sponsorem wydarzeń organizowanych przez Wnioskodawcę?
Projekty z KGHM Polska Miedź S.A.
Projekt
Jeśli zaznaczyłeś "Tak" dodaj poniżej informacje o projektach realizowanych z KGHM Polska MIedź S.A.
Czy w ciągu ostatnich 5 lat Fundacja KGHM Polska Miedź była Sponsorem wydarzeń organizowanych przez Wnioskodawcę?
Projekty z Fundacją KGHM Polska Miedź
Projekt
Jeśli zaznaczyłeś "Tak" dodaj poniżej informacje o projektach realizowanych z Fundacją KGHM Polska Miedź
Klauzula RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które składają wnioski o sponsoring

Informacje podstawowe

Administrator danych

KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM) - Więcej

Cele przetwarzania

Przekazanie odpowiedzi na złożone wnioski o sponsoring

Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy - Więcej

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo dostępu do danych

prawo sprzeciwu

inne prawa, o których mowa w szczegółowej   informacji o przetwarzaniu danych - Więcej

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

- przez e-mail:  iod@kghm.com

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przekazać odpowiedzi na Twoje wnioski o sponsoring, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na wnioski o sponsoring oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi na swoje zapytanie, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres roku.

 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

-        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CAPTCHA
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.