Sierra Gorda: pierwszy transport koncentratu miedzi oraz ostateczne nakłady inwestycyjne

środa, 01 Październik, 2014
Raport bieżący nr 27/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dostarczenie pierwszego transportu około 6 tysięcy ton koncentratu miedzi z kopalni Sierra Gorda do Huty Miedzi Toyo (Toyo Smelter and Refinery) planowane jest na listopad 2014 roku.
 
Jednocześnie Zarząd informuje, że ostateczne nakłady inwestycyjne, z uwzględnieniem uzyskanych oszczędności, w tym z programu leasingu maszyn górniczych, wyniosły 4,2 miliarda USD wobec 3,9 miliarda USD szacowanych w marcu 2013 roku. Wzrost nakładów inwestycyjnych wynika głównie ze zmiany uwarunkowań rynkowych, takich jak wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy oraz zastosowanie przy budowie kopalni wyższych, obecnie wymaganych standardów inżynieryjnych. Uwarunkowania wewnętrzne dotyczą: zwiększonego zużycia materiałów, większej ilości roboczogodzin oraz działań Zarządu zmierzających do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa na terenie kopalni.
 
W związku ze zwiększeniem zasobów przemysłowych projektu z 1,275 miliarda ton o zawartości 0,39% Cu, 0,024% Mo oraz 0,065 g/t Au do 1,463 miliarda ton o zawartości 0,40% Cu, 0,020% Mo oraz 0,065 g/t Au okres życia kopalni wydłuży się o 3 lata i przewiduje się, że wyniesie 23 lata.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).