Rozwiązanie umów na dostawę gazu pomiędzy ”Energetyka” sp. z o.o. i PGNiG S.A.

piątek, 09 Styczeń, 2009
Raport nr 2/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 10 stycznia 2009 roku nastąpi rozwiązanie dwóch umów zawartych w dniu 1 grudnia 2003 roku przez jednostkę zależną KGHM Polska Miedź S.A. -”Energetyka” sp. z o.o. – ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG S.A.) na dostawę gazu na cele energetyczne do punktów odbioru w Żukowicach i Polkowicach (raport bieżący nr 58/2003 z 3 grudnia 2003 roku).

Przyczyną rozwiązania jest brak możliwości realizacji przez strony umów na dostawy gazu na zasadach określonych w umowach oraz finalizowanie uzgadniania treści nowej umowy na dostawy gazu dla KGHM Polska Miedź S.A.
Nie przewiduje się skutków finansowych wynikających z rozwiązania umów.

Strony zgodnie z zapisami umownymi: „podjęły kroki w celu usunięcia przyczyn rozwiązania umów lub złagodzenia skutków wcześniejszego rozwiązania umów”.
Obecnie finalizowane są rozmowy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A./”Energetyka” sp. z o.o. a PGNiG S.A. w sprawie zawarcia nowej umowy na dostawy gazu m.in. do punktów odbioru w Żukowicach i Polkowicach. Ustalono, że stroną umowy na odbiór gazu będzie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)