Rozwiązanie spółki zależnej

środa, 11 Grudzień, 2013
Raport nr 37/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 roku jedyny akcjonariusz spółki Robinson Nevada Railroad Company („spółka”), zarejestrowanej w stanie Nevada w USA, podjął uchwałę o rozwiązaniu spółki. Robinson Nevada Railroad Company jest spółką zależną, w której 100% udziałów posiada Robinson Holdings (USA) Ltd. - jednostka zależna KGHM International Ltd (100%).

Spółka zostanie rozwiązana, w ramach uproszczenia struktury Grupy KGHM International Ltd., zgodnie z prawem spółek stanu Nevada. Proces rozwiązania rozpocznie się 11 grudnia 2013 roku i zakończy bezpośrednio po złożeniu zaświadczenia o rozwiązaniu spółki w Sekretariacie Stanu Nevada. Zgodnie z prawem spółek stanu Nevada, w imieniu spółki przez najbliższe dwa lata będzie działać Rada Dyrektorów (the Board of Directors), przekazując jej aktywa do jedynego jej akcjonariusza, a także zajmując się innymi sprawami, które mogą pojawić się w tym czasie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).