Rozpoczęcie produkcji komercyjnej przez kopalnię Sierra Gorda

środa, 01 Lipiec, 2015
22/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że kopalnia Sierra Gorda w Chile rozpoczęła produkcję komercyjną. Osiągnięcie poziomu produkcji komercyjnej stwierdzono biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • Ilość i jakość – Sierra Gorda wytwarza produkt przeznaczony do sprzedaży na rynku. W ciągu ponad 60 dni zakład przeróbki miedzi utrzymał produkcję na poziomie 65% planowanych mocy produkcyjnych. Równocześnie zakład przeróbki molibdenu wytworzył koncentrat o zawartości molibdenu na poziomie co najmniej 40%.
  • Nakłady inwestycyjne – poniesiono wszystkie znaczące nakłady w celu doprowadzenia kopalni, w sposób zamierzony przez Zarząd, do stanu umożliwiającego rozpoczęcie produkcji komercyjnej.
  • Przekazanie do eksploatacji – zakład przekazano do eksploatacji.

Produkcję miedzi rozpoczęto 30 lipca 2014 r. Zakład przeróbki molibdenu rozpoczął produkcję 14 kwietnia 2015 r. Produkcja miedzi i molibdenu osiągnęła stabilny i przewidywalny poziom na koniec czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r.  Sierra Gorda będzie sporządzać sprawozdanie z zysków lub strat z działalności.

Przyjmując obecne założenia, średnioroczna produkcja kopalni po zakończeniu 2 fazy projektu wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota.

Wspólnikami we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda są: KGHM International (55% – jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.); Sumitomo Metal Mining (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%). 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).