Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

piątek, 15 Październik, 2010
Raport nr 30/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 14 października 2010 roku Pan Ryszard Janeczek złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)