Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

piątek, 11 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2006 r. do Spółki wpłynęła informacja od Pana Czesława Cichonia – Członka Rady Nadzorczej następującej treści: 

„Z dniem 10 sierpnia 2006 roku składam rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)