Rekordowy zysk i nagroda roczna dla pracowników

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła korektę tegorocznego Budżetu. W 2010 roku zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. ma wynieść 3 910 mln zł. Podstawę korekty stanowiły przede wszystkim korzystniejsze warunki makroekonomiczne oraz zmiany planów w obszarach m.in. produkcji oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Po zatwierdzeniu korekty Budżetu, Zarząd KGHM podjął decyzję o wypłacie wyrównania zaliczki nagrody za zysk 2010 roku dla pracowników KGHM. Wypłata nastąpi 15 września i wyniesie ok. 1/3 miesięcznej pensji. 

wtorek, 07 Wrzesień, 2010

Rekordowe prognozy finansowe KGHM to efekt kilku czynników. Do najważniejszych należy poprawa warunków makroekonomicznych, a w szczególności osłabienie złotego wobec USD oraz wzrost notowań srebra. W korekcie uwzględniono zmianę przychodów ze sprzedaży z 11,7 mld zł do 14,4 mld zł oraz zysku netto z 2,9 mld do 3,9 mld zł. 

- Korekta Budżetu ujmuje zweryfikowane plany inwestycyjne uwzględniające wyższy poziom nakładów na inwestycje kapitałowe, w tym zakup akcji Turon Polska Energia – mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych.

Produkcja miedzi elektrolitycznej zwiększy się do poziomu 541 tys. t. Wzrost ten jest związany z realizacją cyklu remontowego w hutach oraz wyższym udziałem wsadów obcych w postaci złomów.

Korzystniejsze prognozy finansowe oznaczają wzrost odpisu na nagrodę roczną za zysk w 2010 roku dla pracowników KGHM. Odpis wzrośnie z 19 do 24 proc., co oznacza, że zatrudnieni w Spółce otrzymają za ten rok maksymalną z możliwych nagród wynikającą z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

- Mamy jeden z najkorzystniejszych w kraju systemów premiowania pracowników za dobre wyniki finansowe spółki, wynegocjowany przed trzema laty ze związkami zawodowymi. Jeżeli KGHM wypracowuje wysoki zysk, to proporcjonalnie wzrasta wysokość nagrody dla załogi. Za ten rok będzie ona rekordowa i wyniesie 24 proc. rocznych zarobków – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

Po publikacji wyników za pierwsze półrocze Polska Miedź wypłaciła w sierpniu pierwszą zaliczkową ratę nagrody za zysk bieżącego roku. Zaliczka wyniosła 10,5 proc. wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2010 roku, co w praktyce stanowiło 2/3 miesięcznej pensji. Po zatwierdzeniu korekty Budżetu, Zarząd KGHM podjął decyzję o wypłacie wyrównania tej zaliczki. 

- Dobre wyniki finansowe, to oprócz czynników makroekonomicznych efekt racjonalizacji produkcji i ograniczania kosztów. Zgodnie z zapisami ZUZP, to wyrównanie mogłoby nastąpić w przyszłym roku, ale nie chcemy, by pracownicy czekali, więc niezwłocznie podjęliśmy decyzje o uruchomieniu tej wypłaty - mówi Herbert Wirth, prezes Spółki.

Wyrównanie zaliczki nastąpi 15 września i wyniesie 5 proc. półrocznych zarobków, co w praktyce stanowi ok. 1/3 miesięcznej pensji.