Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

piątek, 14 Kwiecień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 13 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił zmienić swój wniosek do Walnego Zgromadzenia dotyczący sposobu podziału zysku za rok 2005 w tym wysokości dywidendy z 700 000 tys. zł  tj. 3.50 zł/akcję na 1 100 000  tys. zł  tj. 5,50   zł/akcję.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu następujące terminy dotyczące dywidendy: 
- dzień dywidendy - 23 czerwca 2006 r. 
- dzień wypłaty dywidendy - 11  lipca 2006 r.

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2005 podejmie Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt  7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)